چگونگی ثبت انحلال شرکت های تجاری ؟

طبق ماده 210 لایحه اصلاحی قانون تجارت تا زمانیکه انحلال شرکت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها نرسه، اعلام انحلال شرکت در برابر اشخاص ثالث بدون اعتبار است. مدیر یا مدیران تصفیه بعنوان نمایندگان شرکت در حال تصفیه اند و دارای کلیه اختیارات لازم برای امر تصفیه اند. حتی برای طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش اختیار دارند و می تونن برای طرح دعوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین کنن. انتقال کل یا بخشی از دارایی شرکت در حال تصفیه به مدیر یا مدیران تصفیه ممنوع است.

پس از منحل نمودن شرکت، در تمامی آگهی‌ها و اوراق و نوشتجات و اسناد شرکت، باید پس از نام شرکت عبارت “در حال تصفیه” ذکر گردد. هر کسب و کار و فعالیتی ممکن است پس از مدتی و بنا به دلایلی به انتهای خود برسد که شرکت‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ثبت فارابی بزرگترین مجموعه در زمینه رفع نیاز و پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان می باشد. در دسترس قرار دادن مدیریت، سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از کار خود.

تمدید مدت شرکت تعاونی به عهده کدام مرجع است

در‌مورد ‌شرکت‌های تعاونی کارگری این وظیفه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. 1-عضویت در شرکت تعاونی با خرید سهام آن (باتوجه به امکان عضویت اشخاص حقوقی در شرکت های تعاونی مطابق ماده eight اصلاحی قانون بخش تعاونی ). برای آنکه بتوان اخراج عضوی را به مجمع پیشنهاد کرد، بایستی الزاماً یکی از شرایط ماده thirteen قانون بخش تعاونی حادث گردد. آنچه در میان این شرایط با موضوع فوق مرتبط است، بند 2 ماده مذکور مبنی بر «عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایرتعهدات قانونی…» می باشد. در این رابطه بایستی مطابق مقررات اساسنامه مورد عمل یا قراردادها و توافقات منعقده فی مابین، عضو متعهد به معامله با اتحادیه گردیده باشد با بتوان در صورت تخلف از ایفاء تعهدات، آن را اخراج نمود. بدیهی است چنانچه خسارتی نیز به دلیل عدم اجرای تعهدات و مقررات اساسنامه به اتحادیه وارد شده باشد، عضو مربوطه ملزم به جبران آن است.

چه نامی برای شرکت مان انتخاب کنیم ؟

ماده35- داوطلب عضویت در هیات مدیره و یابازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر می باشند. ماده32- استعفای هریک از اعضای هیات مدیره تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است نخواهد بود. ماده 23- پس از انقضای مدت ماموریت هیات مدیره در صورتیکه هیات مدیره جدید انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه ثبت برند تجاری داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را به عهده خواهد داشت . در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده 12 این اساسنامه باشند عضو شناخته می شمند و در صورت تعدد بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد سهم خود را به تعاونی به پردازند اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند عضویت لغو می گردد.

  • در آخر لازم به ذکر است که استعلام، ارزیابی و بررسی اطلاعات شما و تخمین هزینه ثبتی شرکت تان کاملا رایگان انجام خواهد شد و هیچ هزینه های در این مورد از شما دریافت نخواهد شد.
  • پس از تکمیل کردن فرمی که در اختیار شما قرار می گیرد، نام و سمت کسی که متقاضی تاسیس شرکت یا موسسه است را وارد می کنید.
  • با سلام در صورتی که فعالیتی نداشته اید و فاکتوری بیرون نداده اید و عدم فعالیت رد شده است لزومی ندارد که به مالیات مراجعه نکنید، شما بعد از درج آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی به اداره مالیات مراجعه کنید در صورتی که عدم فعالیت تایید شده باشد مالیاتی نخواهید داشت.
  • در تعاونی های توزیع ، احتیاجی نیست که عضو در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
  • تبصره- كسانی‌كه صلاحیت آنان موردتأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شكایت خود را مستدلاً به هیئت‌نظارت استان اعلام نمایند.

با توجه به ماده‌ی 6 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ی شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود. در کشورهای خارجی برای امور بازرگانی و عمومی اکثرا شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. به یاد داشته باشید تمام مدارکی که از طرف اداره ثبت شرکت‌ها برای شما ارسال می‌شود ثبت شرکت در ‌‌نهایت به همین نشانی خواهد آمد. این مرحله سرمایه شخص حقوقی نام دارد .که برای شرکت با مسئولیت محدود با حداقل سرمایه ۱۰۰ هزار تومان است . نشانی و کد پستی مرکز اصلی شرکت، تابعیت شرکت، دارندگان حق امضا و وظایف اعضا نیز در همین سند تعیین می‌شوند. اگر سهامدار خارجی باشد اگر شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه رسمی آن، و اگر شخص حقوقی باشد ارائه گواهیثبت شرکتدر مرجعثبتشرکت آن کشور و ترجمه رسمی آن، همین طور اصل و ترجمه وکالتنامه .

ماده 42 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

مطابق ماده 104 قانون تجارت هیات مدیره شخص حقوقی با مسئولیت محدود می تواند شامل یک یا چند نفر باشد که این اعضا یا از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب می شوند برای مدتی محدود مثلا یک یا دو سال یا مدتی نامحدود . برای ثبت شرکت سهامی خاص، می بایست حداقل سه نفر شریک وجود داشته باشد که آن ها باید با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه به بانک مراجعه و تقاضای افتتاح حساب غیر قابل برداشت برایثبت شرکتنمایند. برایثبتاین نوع ازشرکتحداقل باید مبلغ یک میلیون ریال به حساب بانکیشرکتواریز شود . مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سال ۱۳۹۹ دستخوش تغییراتی اساسی شده است. شرکت نسبی، شرکتی برای فعالیت های تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر می باشد و مسئولیت هر کدام از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت می گذارند.

همه اینها بدون اینکه شرکتی را به صورت رسمی به ثبت برسانند، سیستم کمپانی را اجرا کرده‌اند و از قوانین آن پیروی می‌کنند ولی با یک تفاوت که فعالیت آن‌ها رسمی نیست. در نهایت، لازم است که روی مشخصاتی که از شرکت یا موسسه مورد نظر نمایان شده است کلیک نموده تا تمام مشخصات آن، نمایش داده شود. دیگر برای ثبت شرکت مثل گذشته از رفت و آمد های اداری خسته کننده خبری نیست، تمامی فرآیند ثبت شرکت در تهران ثبت بصورت الکترونیکی انجام می گیرید یعنی کافیست از مدارک خود عکس بگیرید و از طریق سامانه ما ارسال نمایید.

رتبه بندی شرکت و اخذ گرید برای شرکت در سال ۱۴۰۰ از صفر تا صد

در هر حال قانون بخش تعاونی تصریح می کند که تغییر مواد اساسنامه به وسیله مجمع عمومی فوق العاده در حدود قانون مذکور عملی است. ماده72- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه, موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط و یا اتاق تعاون ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی واتحادیه ذیربط آن, اختلافی بروز نماید, موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری ارجاع می‌شود. در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد, اتاق تعاون ثبت تغییرات شرکت مرجع داوری خواهد بود. ماده64- مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان, حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همکاری نمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند. تبصره 1- برآورد قیمت واحد مسکونی بر اساس پیش بینی قیمت تمام شده برای هر واحد با در نظر داشتن ویژگیهای خاص و میزان بهره مندی هر واحد از خدمات عمومی و مشاعات و میزان مرغوبیت توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد . در صورت نیازهیأت مدیره می تواند جهت تعیین برآورد هزینه از وجود مهندسین مشاور یا کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نماید .

همچنین در مورد شرکتهای تعاونی و شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران، بوسیله دستگاههای متولی و تصمیم گیرنده، شرکت منحل میگردد. ۳- در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت مدتی زائد بر شش ماه بلا تصدی مانده باشد. در صورتیکه اعضای هیات مدیره قبلی اقدام به تحویل ننماید به عنوان متصرف غیر مجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می گیرند. یقیناً هنگامی که شرکتی منحل می گردد بسیاری از امور مربوط به آن باقی مانده و نیازمند به پیگیری می باشد و همچنین شرکت مذکور ملزم به اجرای تعهدات خویش می باشد بنابراین شرکت نیاز به مدیری دارد که به امورات رسیدگی نماید و این از وظایف مدیر تصفیه خواهد بود . ماده ۹ (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۸۴)- شورای نگهبان نظر نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت مشمولان تبصره‌های «۱» و «۲» ماده‌واحدۀ قانون مذكور، قبل از انتشار اسامی نامزدها و آغاز تبلیغات انتخاباتی به وزارت‌كشور اعلام خواهد كرد. ماده ۸۲- شورای نگهبان نظریۀ خود را در مورد انتخابات هریك از حوزه‌های انتخابیه با رعایت تبصرۀ ذیل ماده (۷۲) قانون به ستاد انتخابات كشور اعلام می‌نماید.

یعنی بدون آنکه رضایت و تصمیم شرکا و اشخاص شرکت در این مورد دخیل باشد، شرکت اجبارا و به حکم قانون منحل شده محسوب میگردد. ۲ – دولت موظف است در اجرای برنامه ها و تحقیقات خود در شرایط یکسان اولویت را به شرکتهای تعاونی بدهد. عضوهای تعاونی نیز موظفند در مدت زمانی که اساسنامه (ماده 21) آن را اعلام کرده است، مبلغ پرداخت نشده از سهم خود را بپردازند. هر تعاونی زمانی ثبت و تشکیل می شد که حداقل یک سوم سرمایه آن پرداخت می شد و اگر نقد یا جنس بود، تسلیم و تحویل داده می شد. اساسنامه تعاونی باید با اساسنامه ارائه شده از طرف وزارت تعاون همخوانی داشته باشد. اگر سرمایه اولیه شرکت تعاونی نقدی و یا جنس باشد، باید تسلیم و قیمتگذاری شود.

3- تعاونی مکلف به پذیرش افراد واجدشرایط عضویت باتوجه به حداکثر ظرفیت زمین است. 2- تعاونی مکلف است ضمن رعایت ضوابط ومقررات فنی، ازحداکثر ظرفیت زمین جهت خانه دارشدن اعضا استفاده نماید. تبصره 3- تأمین هزینه های مربوط به انتقال سند از تعاونی به عضو از قبیل حق الثبت ، حق التحریر و عوارض و هزینه های طراحی و ایجاد تاسیسات زیر بنایی مربوط به هر پروژه شامل آب ، برق ، زهکشی و فاضلاب و فضای سبز و مواردی از این قبیل که حکم مشاعات را دارند ، به عهده عضو پروژه است . در صورتیکه تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد .