اساسنامه جدید تعاونی های مسکن

شرایط براساس ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی که به تایید سازمان مسکن و شهرسازی استان می رسد اقدام و هزینه آماده‌سازی را براساس مفاد تعهدنامه موضوع بند 10 ماده forty six اساسنامه از اعضا اخذ نماید. در صورتیکه هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند , مکلف است از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید. 10.تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (دونفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی. پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتیکه هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت. اين اساسنامه در sixty ثبت شرکت two ماده و …………… تبصره در مجمع عمومي ………………… مورخه ……………………. به تصويب رسيد و آنچه در آن پيش‌بيني نشده تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي و اصلاحات بعدی آن، قانون شركت‌هاي تعاوني (در مواردي كه به قوت خود باقي است)، آيين نامه‌ها و دستورالعمل هاي قانوني و قراردادهاي منعقده بين شركت ‌و اعضاء و يا مؤسسات طرف قرارداد مي‌باشد.

تبصره- اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می کند و از دوسال تجاوزنخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خودرا تأدیه نمایند. تبصره 2- تعهدات عضو و تعاونی در امور مربوط به تهیه زمین ، آماده سازی ، اخذ مجوز ساخت ، احداث ساختمان و چگونگی عقد قرارداد و واگذاری واحد ها به اعضا و امور مربوط به بعد از واگذاری ،لغو عضویت و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان و سایر موارد مطابق با فصل چهارم اساسنامه است. 3- در صورتيكه عضو بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي ( موضوع ماده 17 اساسنامه و تبصره آن ) از عضويت اخراج شود ، تعهدات في ما بين عضو و تعاوني ، بصورت يكطرفه توسط تعاوني لغو خواهد شد . چنانچه هيأت مديره ظرف مدت ١ماه از تاريخ دريافت درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت برگزاري آن ننمايد،بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهي و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده اقدام نمايد.

رسمیو هدف خود را دسترسی آسان همه ایرانیان به داده‌های کسب و کار و تحلیل آن به منظور گسترش رقابت و شفافیت می‌داند. تلاش ما این است که در عصر فناوری اطلاعات با گردآوری و تحلیل داده یاری‌رسان شما مردم عزیز ایران باشیم. تبصره3– تا زمانی که بازرس/ بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس/ بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر. 13-ذینفع شدن یا شرکت بازرس بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملاتی که با تعاونی یا به حساب تعاونی انجام می‌پذیرد.

  • ماده 17 – در صورت حدوث موجبات اخراج عضو، مطابق ماده 13 قانون بخش تعاونی عمل خواهدشد.
  • حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی، به ترتیب اعضای علی البدل شناخته می شوند.
  • ماده 24 – مسئولیت هیأت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
  • بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت درامور شركتهای تعاونی مجامع عمومی هستند كه از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار به صورت عادی و فوق العاده تشكیل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها دارای یك رای می باشد.
  • ب- در صورتیکه عضو بر اساس مصوبه مجمع عمومی از عضویت اخراج شود ، قرارداد فی مابین عضو و تعاونی به صورت یکطرفه توسط تعاونی فسخ خواهد شد .
  • در صورتیکه هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند , مکلف است از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

مجمع عمومي بالاترين مرجع اتخاذ تصميم و نظارت در امور شركت تعاوني مي باشد و بخش اعظم موفقيت هر تعاوني به ايفاي نقش مطلوب اين ركن تعاوني مربوط ميشود و حياتي ترين تصميمات تعاوني از جمله تشكيل تعاوني , ادغام و حتي انحلال آن در مجامع عمومي اتخاذ ميگردد. مجامع عمومي سالانه فرصتي فراروي مديران و بازرسان قرار مي دهد تا حاصل تلاش و فعاليتهاي يكساله خود را به اعضاءارائه نمايند و در محيطي دوستانه و دموكراتيك از طريق تبادل اطلاعات و انديشه ها ، مشكلات موجود در مسير موفقيتهاي تعاوني را مطرح و درباره آنها چاره انديشي و تصميم گيري نمايند. مدير عامل و هيأت مديره به تشخيص خود نمی توانند تصميم به اخراج عضو از تعاوني بنمايند .تشخيص مواردي كه موجب اخراج عضو می شود به پيشنهاد هيأت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود.

راهنمای ثبتی

در صورتيكه تعاوني بازرسان متعدد داشته باشد هريك مي‌تواند به تنهايي وظايف خود را انجام دهد. در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان، موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش ذكر خواهد شد. ماده 28- برای رسمیت تشکیل مجامع عمومی، حضور سهامداران غیر عضو الزامی نیست؛ لکن باید بترتیب مقرر برای دعوت اعضا، آن‌ها نیز دعوت شوند و در صورت عدم امکان حضور آن‌ها، وکلای آن‌ها همانند وکلای اعضاء مجاز به حضور در جلسه مجمع عمومی خواهند بود. به طور مثال در يک تعاونی مصرف فعاليت تعاونی مشخص است و آن توزيع کالاهای مورد نياز کارکنان می باشد اما در يک تعاونی مسکن توزيع مسکن مورد نياز کارکنان مورد توجه است. واضح است که فعاليت هر دو تعاونی غيرمشابه بوده و عضويت يک فرد در هر دو امکان پذير است. شایان ذکر است که همکارانی که در تعاونی های مسکن ۹۹ ساله ثبت نام نموده و عضویت آنها را پذیرفته اند نمی توانند عضو تعاونی مسکن سازمان باشند و حضور آنها غیرقانونی محسوب می گردد.

تعداد اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن

باعث افتخار است كه درحال حاضر اين برج توانسته به عنوان بهترين مجتمع مسكوني منطقه ودر كنار اقدامات و تمهيدات مناسب مديريت ساختمان ،رضايت و آرامش ساكنين را فراهم نمايد. کار طراحی و انتخاب اقلام فضای سبز حیاط پروژه انجام شده و بزودی با آماده… تعاوني مسكن نظام دامپزشكي استان تهران در سال با هدف ساخت و تامين مسكن مناسب براي اعضاي خود در سال… که توسط معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می گردد اقدام خواهد شد.

کارگاه آموزشی سامانه جامع تجارت ویژه اعضای صنف فروشندگان لوازم خانگی برگزار شد

ماده ۲۳- در صورت عدم تشکیل اتاق در شهرستان های جدیدالتاسیس، کمیسیون می تواند موقتاً افرادی را ار بین معتمدین صنفی به عنوان نماینده اتاق در هیأت اجرایی و کمیته تعیین نماید. تبصره- ناظران مستقر در شعب فرعی موظفند پس از شمارش آراء ماخوذه نسبت به تنظیم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و به همراه کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی به شعبه اصلی منتقل نمایند. باز و بسته و ممهور نمودن صندوق های رأی خالی قبل از شروع رأی گیری در خصوص جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضای هیأت اجرایی در محل اخذ رأی.

٤- اتخاذ تصميم راجع به انحلال تعاوني و تعيين ٣نفر اعضاء هيأت منصفه نحوه تشكيل و اداره مجامع عمومي مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار پس از پايان سال مالي تشكيل ميشود و در هر موقع از سال كه لازم باشد مجمع عمومي عادي را مي توان به صورت فوق الاده تشكيل داد. وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده و نحوه تشكيل آنها متفاوت است . تبصره3- هیئت مدیره می‌تواند از محل اندوخته احتیاطی ثبت برند تجاری با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد. از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس / بازرسان / انتخاب میکند , انتخاب مجدد آنان بلامانع است . ماده75- در صورتیكه مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب كند درصورت تأئید وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

تبصره3– تا زمانی که بازرس / بازرسان / جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس / بازرسان / قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند . 9- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق وکیل غیر. تبصره- درصورتیکه خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران ثبت تغییرات شرکت است. (محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی مانند روستا , شهر , شهرستان , استان یا سراسر کشور نوشته شود). 9- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر. ارائه مشاوره و خدمات رایگان حسابداری مالی زیر نظر مدیر مالی شرکت با 17 سال سابقه کار (آقای داوود جهان) .

تصميمات هيئت مديره در دفتري به نام دفتر صورتجلسات هيئت مديره ثبت مي‌گردد و با امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد. “ضریب رای سهامداران غیرعضو” برای شرایطی که forty nine درصد از کل سهام تعاونی را داشته باشند، 35 درصد می‌باشد. در اینصورت به طور کلی “ضریب رای سهامداران غیر عضو” عبارتست از “نسبت سهام غیر عضو به کل سهام تعاونی”(تعداد سهام غیرعضو تقسیم بر تعداد کل سهام تعاونی)، ضربدر (35 تقسیم بر 49)، ضربدر .

تبصره2 – در مواردی كه تعاونی عضو هیچ اتحادیه‌ای نیست و نیز در مواردی كه تعاونی عضو بیش از یك اتحادیه است, اتحادیه تعاونی مربوط اتحادیه‌ای است كه موضوع فعالیت آن با موضوع فعالیت تعاونی بیشترین تشابه را داشته باشد. ماده 66- در صورتی كه تعاونی دارای بیش از یك پروژه بصورت همزمان باشد مكلف است جهت نگهداری وجوه واریزی اعضاء مربوطه برای هر پروژه حساب جداگانه ای افتتاح نموده و برداشتها وهزینه های مربوطه را به صورت مجزا مستند سازی و تنظیم كند . ماده65– در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی , رعایت اصول و موازین , روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است. تبصره- مفاد این ماده شامل اعضایی كه به دلیل واگذاری واحد مسكونی لغو عضویت شده اند نیز می شود . ماده 57- تعاونی مكلف است تاسیسات عمومی مشترك متعلق به پروژه از قبیل واحدهای آموزشی، فرهنگی،درمانی وتجاری راازطریق مزایده به غیرواگذارنماید.