ثبت شرکت ونک

و می توانید آسوده خاطر باشید که رقبا نمی توانند از اسم و کالای شما کپی کنند. و این حق را خواهید داشت که در صورت استفاده ی دیگران از …

برقراری امکان تطبیق مشخصات سجلی اشخاص با ” بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور ” در سامانه پذیرش تاسیس و تغییرات ثبت شرکت ها “

طبق ضوابط مالیاتی، بخشی از این مبلغ ثابت و بخشی دیگر متغیر و وابسته به آوردۀ شما است. شرکت‌های تجاری در ایران حداکثر تا دو ماه پس از دریافت آگهی …

ثبت موسسه حقوقی چه شرایطی دارد؟

باید باید علاوه بر استعلام از اداره ثبت شرکت ها از نیروی انتظامی نیز استعلام شود. اساسنامه موسسات غیر تجاری همانند اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود تدوین می گردد. منظور …