اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی

Content لغت نامه دهخدا اخبار اتاق ایران خروج پول رایج در جمهوری اسلامی ایران به میزان ۵۰۰ هزار ریال به همراه مسافر مجاز است. و صدور این کارت موکول به …

سامانه دریافت کد اقتصادی

Content سامانه ثبت نام کد اقتصادی مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد اقتصادی ثبت کاف مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی شامل اصل و تصویر شناسنامه و کارت …

امور مالیاتی

Content تبصره از اوراق و مدارک به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌گردد توضیحاتی دیگر در خصوص هزینه ، مراحل و زمان انواع شرکتهای تجاری » درگاه …