قوانین ثبت شرکت

حداقل هزینه نگهداری شرکت میزان پولی است که باید به منظور فعال ماندن شرکت پرداخت شود. از آنجا که داشتن حسابدار برای شرکت‌های ترک الزامی است، بنابراین یکی از هزینه‌‌های …

ثبت شرکت تخصص ماست

معمولا اکثرا متقاضیان می‌توانند یکی از حوزه‌ها را به عنوان موضوع فعالیت انتخاب کنند چرا که گستردگی حوزه‌ها در سامانه زیاد است. اما گاهی اوقات نیاز است که متقاضیان برای …

ثبت برند و علامت تجاری

بنابراین در سیستم مادرید اظهارنامه علامت و علامت ثبت شده در کشور مبدا بسیار اهمیت دارد و ثبت علائم در سایر کشور ها منوط به بقاء اعتبار علامت تجاری ثبت …

مراحل ثبت شرکت 17

Khmer Cuisine Content Post Navigation 167 Thoughts On Khmer Cuisine My passion for the sport I assume is simply unmatched, especially on the position Nike NFL Jerseys Cheap I play. …