انحلال شرکت یعنی چی

هنگامی که دو یا چند نفر سرمایه، تخصص، انرژی، کار، اندیشه و زمان خود را در قالب شرکت با یکدیگر تجمیع و اقدام به تشکیل و ثبت شرکت می‌‌نمایند در واقع یک شخصیت حقوقی جدید به نام شرکت را بوجود می آورند. در صورتی که یکی از شرکا به شرط اینکه در اساسنامه اختیار انحلال به ایشان در نظر گرفته شده باشد درخواست فسخ نماید. تصفیه شرکتمنجر به نقد کردن دارایی، دریافت مطالبات شرکت، پرداخت دیون و انجام تعهدات می‌شود. در پایان مجمع یک نفر از مدیران شرکت به عنوان مدیر تسویه انتخاب و اگر مدیر تسویه معین نشده باشد و یا اینکه تعیین شده ولی به وظایف خود عمل ننماید هر شخص ذینفع دیگر می تواند به دادگاه مراجعه و تعیین مدیر تسویه جدیدی را از دادگاه بخواهد . در صورتی که شرکت برای تاریخ معینی تشکیل گردیده و آن مدت به پایان رسیده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

  • اگر حتی یک عضو از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد سایر اعضا نمی توانند شرکت را منحل کنند.
  • لازم به ذکر است خدمات ارائه شده توسط این مجموعه برای تمامی مردم عزیز کشورمان در هر کجای دنیا که باشند فراهم است.
  • در ضمن شرکت های سهامی به محض انحلال ، شرکت های درحال تصفیه محسوب می شوند و باید در ادامه نام شرکت ، همه جا عبارت ” در حال تصفیه ” ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.
  • مالیات از بدهی های شرکت محسوب شده و طی فرآیند تصفیه شرکت هر میزان از این بدهی که مالیات آن قطعی شده باشد، باید پرداخت گردد.

همچنین قانون‌گذار به شرکا اجازه داده که صرفا در مجمع عمومی فوق‌العاده جمع شوند و شرکت را با رعایت حد نصاب قانونی آرا و اعضا منحل شده اعلام کنند. انحلال شرکت تضامنی برطبق ماده ۱۳۶ قانون تجارت در صورتی ممکن است که یکی از شرکا به دلایلی، انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه آن دلایل را موجه و حکم به انحلال بدهد. البته موضوع مهم، تشخیص موجه بودن دلایل است و دلیل را وقتی می‌توان موجه دانست که سایر شرکا وظایف و تعهدات خود را انجام ندهند یا عملی مخالف با محتوای قرارداد شرکت انجام دهند. مطابق تبصره همین ماده در صورتی که دلایل انحلال، منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد دادگاه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال، حکم به اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد. چون شرکت از زمان انحلال در حال تصفیه است ، از همان زمان هم وظیفه مدیران شرکت خاتمه پیدا می کند و وظیفه مدیر یا مدیران تصفیه شروع می شود ( ماده 211 لایحه قانونی 1347 ) . در شرکتهای سهامی امر تصفیه با مدیران فعلی شرکت است ، مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که به انحلال شرکت رأی می دهد ترتیب دیگری مقرر کرده باشد ( ماده 204 لایحه قانونی 1347 ) .

اداره تصفیه یا مدیر تصفیه می تواند برای پرداخت بدهی های شرکت، معاملات جدیدی در پیش گیرد و قراردادهایی ببندد. این کار از طریق درج آگهی در روزنامه ثبت شرکت در تهران های رسمی و کثیرالانتشار انجام می گردد. هنگامی که مدیر تصفیه انتخاب می شود، اعضاء و هیات مدیره دیگر اختیار و وظیفه ای در شرکت ندارند.

در دیگر پروژه‌ها

در حقوق ما، مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هر دو در امر تقسیم باید مورد نظر قرار گیرند. البته در اجرای مقررات مزبور باید شرایط خاص شرکت های تجاری و شرکا را در نظر گرفت.در این باره،ذکر دو نکته اساسی ضروری است. بوسیله انحلال شرکت باید بدهی و قروض آن پرداخت شده و تمامی دارایی های منقول و غیر منقول ( منظور از منقول و غیر منقول نقدی و غیر نقدی بودن دارایی شرکت است. ) بعد از تسویه و پرداخت کامل بدهی های شرکت میان سهامداران و ذی نفعان شرکت تقسیم می شود. در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال بدهند. تصفیه به معنی تفریق حساب و تعیین میزان بدهکاری و بستانکاری می باشد. شرکت سهامی به محض انحلال ، “شرکت در حال تصفیه” محسوب می شود، و باید به دنبال نام شرکت ، همه جا عبارت ” در حال تصفیه ” ذکر شود.

هزینه منحل شدن شرکت بستگی به میزان مالیات به تعویق افتاده و تعرفه‌های دیگر اداره ثبت دارد. همان‌ طور که گفتیم دلایل متعددی باعث انحلال شرکت می‌شوند برای مثال ورشکستگی، عدم توجیه اقتصادی، نرسیدن به اهداف، تمدید نکردن زمان انقضا برای فعالیت شرکت، تصمیم شرکا برای انحلال شرکت، حکم دادگاه، فوت یکی از اعضای هیات مدیره و … از جمله دلایلی هستند که باعث انحلال شرکت می‌شوند. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های انحلال شرکت، پرداخت بدهی‌ها و قرض‌های شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی است.

شرایط ثبت شرکت تعاونی و مزایای آن به چه صورت است؟

در نهایت آگهی انحلال شرکت باید درروزنامه رسمی کشوروروزنامه کثیرالانتشارثبت شود. شرکت نام و اقامتگاه خود را حفظ می‌‌‌کند تا به این ترتیب هم اشخاص دیگر بتوانند علیه شرکت اقامه دعوا کنند و هم شرکت بتواند به طور مستقل علیه اشخاصی که به او بدهکارند اقامه دعوا کند. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید. شرکت، نام و اقامتگاه خود را حفظ می‌کند تا به این ترتیب هم اشخاص دیگر بتوانند علیه شرکت اقامه دعوا کنند و هم شرکت بتواند به طور مستقل علیه اشخاصی که به او بدهکارند اقامه دعوا کند. ۹- بعد از چند روز نتیجه بر روی سایت اداره ثبت قابل رویت خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت انحلال شرکت سهامی خاص

این صورتجلسه باید طبق موضوع جلسه یعنی منحل کردن شرکت تنظیم شود . ٨- در صورتی كه احدی از شركا شركت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این كار را داشته باشند. ١- شركت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد . مدير تصفيه با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام و همچنين اقرار به دريافت دفاتر و اسناد و مدارك و اموال شرکت نمود. این قسمت در صورت نداشتن وکیل یا قیم و وصی و … نیاز به تکمیل کردن ندارد. مرجع حقوقی ایران از سال 1394 با هدف جمع آوری و انتشار اطلاعات علمی حقوقی صحیح، جامع و دقیق به عنوان عضوی از زیر مجموعه مرجع دانش ایران (سیویلیکا) فعالیت می کند.