ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج

بر حسب نیاز می توانید مبلغ سرمایه شرکت مسئولیت محدود خود را کم و یا زیاد کنید. برای اطلاع از تغییرات شرکت خود میتوانید با مراجعه به سایت روزنامه رسمی به آدرس و ورود شناسه ملی شرکت خود از آخرین تغییرات شرکت خود مطلع شوید . همچنین میتوانید با ورود اطلاعات شرکت های طرف قرارداد با خود در این سایت از آخرین تغییرات به روز این شرکت ها نیز آگاه شده و به صورت آگاهانه با آنها وارد معاملات تجاری شوید. در اساسنامه هر شرکت مشخص میشود که اسناد و قراردادها و اوراق بها دار هر شرکت با امضا چه شخص و یا اشخاصی به صورت منفرد و یا متحد دارای اعتبار می باشد به عنوان مثال چک های صادره از سوی یک شرکت با امضا چه شخص و اشخاصی رسمیت قانونی پیدا میکند . در اساس نامه شرکت نام اشخاص صاحب امضا ذکر نمیشود و فقط سمت اشخاص صاحب امضا در شرکت تعیین میگردد به عنوان مثال در شرکت x کلیه اسناد با امضا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل متحدا دارای اعتبار و ارزش قانونی است.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

به این صورت که شرکا در شرکت با مسئولیت محدود و سهامداران در شرکت سهامی خاص در مجمع عمومی فوق العاده موافقت خود را با تغییر آدرس شرکت اعلام نموده و ذیل صورتجلسه مربوطه را امضا می نمایند. احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. حال اگر شرکت شما جابجایی داشته است و شما مجبور به تغییر آدرس شرکت می باشید می توانید با ما تماس بگیرید تا صورتجلسه ای در این زمینه برای شما تنظیم گردد و تغییرات شرکت شما ثبت شود. تغییر آدرس طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجام می گردد. زمانیکه صورت جلسه از جانب ما تنظیم شد تمامی شرکا این صورتجلسه را مطالعه می کنند و در صورتیکه مورد تاییدشان بود صورتجلسه را امضا و مهر میکنند تا روند سامانه ای را شروع و صورتجلسه را به ثبت برسانیم.

آیا استعلام نام شرکت قبل از ثبت مهم است؟

برای تغییر آدرس در شرکت مسئولیت محدود به همان ترتیب فوق الذکر عمل نموده شرکت نیازمند تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده است با این تفاوت که در تنظیم صورتجلسات نیاز به امضا لیست جداگانه سهامداران در برگه ای جداگانه نیست. حداقل سرمایه در ثبت شرکت مسئولیت محدود می بایست یکصد هزار تومان باشد. لازم به ذکر است که بر خلاف ثبت شرکت سهامی خاص این مبلغ به هیچ حسابی واریز نخواهد شد. در صورتیکه مدیران هر شرکت قصد تغییرات شرکت در موارد ثبت برند فوق را داشته باشند می بایست متناسب با نوع تغییر مورد نظر، مدارک و مستندات مربوطه را فراهم نموده و پس از امضا و رعایت اصول قانونی و پرداخت وجوه مربوطه با اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایند . کارشناسان تغییرات شرکت در اداره مذکور با بررسی سوابق شرکت در صورت صحت امضا و رعایت کلیه تشریفات قانونی مذکور و دریافت وجوه مربوطه تغییرات شرکت مذکور را ثبت و تائیدیه مربوطه را برای درج در روزنامه رسمی در اختیار متقاضی قرار میدهند.

  • در صورتی که تعداد شرکای شرکت از 12 نفر بیشتر می باشد باید بر اساس ماده 109 قانون تجارت به منظور انتخاب اعضای هیات نظار اقدام شود و اسم اعضای هیات نظار هم در صورتجلسه درج گردد و صورتجلسه را هم باید آن ها امضا کنند.
  • کارت بازرگانی نوعی مجوز است که به شخص حقیقی یا حقوقی که دارنده آن است اجازه داده می شود که با آن به واردات و صادرات بپردازد.
  • تغییر سهام داران شرکت نیز یکی از رایج ترین صورت تغییرات شرکت می باشد.
  • تمامی حقوق طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران برای موسسه خدمات اداری کاج با علامت ثبت شده، محفوظ می باشد.

در مرحله بعد صورتجلسه تنظیم شده به همراه سایر مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارجاع می گردد. موسسین شرکت مسئولیت محدود پس از تشکیل مجامع عمومی و فوق العاده جهت تصمیم گیری دررابطه با انجام تغییرات یک ماه مهلت دارند تا نسبت به تدوین صورتجلسه و تحویل آن به مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نمایند. در این تبصره آمده است که هیئت مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصلحت است آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید. لذا ثبت تغییر آدرس شرکت توسط تصمیم هیئت مدیره (در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا است. جهت تغییر آدرس شرکت باید کلیه شرکا و سهام داران شرکت این تصمیم را در قالب یک صورتجلسه مکتوب اعلام نمایند.

تغییر آدرس شرکت 【مراحل تغییر آدرس شرکت ️】

ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء. اگرتعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار درصدر صورت جلسه تنظیمی درج شود. در صورتی که شرکای شرکت 12 نفر و یا بیشتر باشند طبق قوانین تجارت می‌بایست به انتخاب هیأت نظار( ناظرین) مبادرت گردد واعضای این هیات نیز باید ضمن حضور در جلسات مجمع صورتجلسه ثبت شرکت در تهران تنظیم شده را نیز امضاء نمایند. چنانچه شریک هایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره می باشند باید صورتجلسه ای را به صورت جداگانه تسلیم و به منظور کامل نمودن اعضای هیات مدیره از میان شریک هایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام نمایند. توجه داشته باشید که رونوشت شناسنامه شرکایی که جدیدا به شرکت وارد شده اند هم باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

پس از انتخاب هیات مدیره شرکت در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده ، هیات مدیره با تشکیل جلسه ای میتوانند از میان خود شخصی را به عنوان رئیس هیات مدیره و معاون انتخاب و مدیرعامل را تعیین نمایند. هیئت مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند. چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیئت مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود. این صورتجلسه باید حداکثر یک ماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی و کاردان آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد. این فرآیند توسط سهامداران یا اعضا هیئت مدیره انجام میگیرد.

هم چنین بایستی توجه داشته باشید که مدارک را قبل از انتشار و دریافت پیش آگهی تحویل سازمان دهید. به آدرس …………………………………………………………………………………………….. همینطور هر زمان شرکت به محل جدید نقل مکان کرد باید تغییر آدرس خود را به اداره دارایی اطلاع داده تا اصلاحات لازم در پرونده مالیاتی شرکت انجام شود. هنگامی که جلسه با اکثریت شرکا برگزار شده باشد رعایت دعوت شرکت مطابق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مدارک الزامی است. عمومی و سایر را انتخاب کنید، بله مجمع عمومی فوق العاده است. اگر تغییر آدرس از واحد ثبتی به واحد دیگر زدید ( یعنی از استانی به استان دیگر ) برگردید از اول و تغییر محل ثبتی رو در تضمیمات انتخاب کنید.

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با بیشترین شریک تشکیل شود رعایت مراحل دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه الزامی است و مدارک هم باید ارائه گردد. در صورتی که تعداد شرکای شرکت از 12 نفر بیشتر است باید هیات نظار تشکیل شود و اسم اعضای هیات نظار هم باید در صدر صورتجلسه تنظیم شده درج گردد. هم چنین رعایت کردن مراحل دعوت بر اساس اساسنامه شرکت و قانون تجارت امری الزامی است، سپس باید صورتجلسه به وسیله هیات نظار به امضا برسد، پس از به امضا رساندن آن باید به پایگاه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها مراجعه و اقدامات لازم برای تغییر اسم شرکت صورت بگیرد.

شما می توانید در صورت هرگونه سوال در خصوص تغییر آدرس شرکت و همچنین هزینه های جانبی آن می توانید با مشاوران ما در مجموعه ثبت مهر تماس بگیرید تا آنها شما را به بهترین شکل راهنمایی کنند. دانستن این نکته ضروری است که هر شرکت تا حداکثر دو ماه پس از ثبت، ثبت تغییرات شرکت مهلت دارد تا محلی را به عنوان اقامتگاه قانونی خود معرفی کند. به این علت که در هنگام تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی باید آدرس شرکت مشخص شده باشد. صورتجلسه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه از طریق پست تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد. بهتر است صورتجلسه را در بیش از دو نسخه آماده کنیم و سهامداران و اعضای هیئت مدیره تمامی صفحات را امضا نمایند. یک نسخه از این صورتجلسه به همراه دیگر مدارک جهت تایید کارشناسان و درج در پرونده برای اداره ثبت ارسال گردد.

تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد. شما نیز به عنوان مدیر یا سهام دار یک شرکت قطعا در آینده ای دور یا نزدیک ، با مباحث تغییرات شرکت ، چون تغییر سهام داران ، تغییر اعضا هیات مدیره، تغییر مدیرعامل ، تغییر آدرس ، تغییر موضوع فعالیت ، تغییر نام شرکت و … دیگر موضوعات مرتبط با آن درگیر خواهید شد. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوقالعاده وتنظیم صورتجلسه به امضاءهیات رئیسه رسیده باشد.

البته با توجه به بند ۳ اساس نامه، هئیت مدیره می تواند بدون حضور دیگر سهامداران نیز اقدام به تغییر آدرس شرکت داشته باشند چرا که این اختیار طبق بند ۳ اساس نامه به هئیت مدیران داده شده است. همانطور که در نحوه تغییر آدرس شرکت گفته شد لازمه این تغییر تشکیل مجمع عمومی فوق العاده است اما مجمع می تواند تصمیم گیری کند که تصویب و تصمیم برای تغییر آدرس شرکت را به هیئت مدیره شرکت تفویض نماید. تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود طبق آنچه در بالا آمده است انجام می گردد و نیاز است تا مجمع عمومی فوق العاده برای تصمیم گیری در این باره تشکیل شود. البته در صورتی که در اساسنامه شرکت، اختیار تغییر آدرس به عهده هیئت مدیره گذاشته شده باشد، بدون تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و فقط با تشکیل جلسه هیئت مدیره نیز می توان آدرس شرکت را تغییر داد. قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران – A تا Z قانون تجارت آخرین نسخه… تغییر آدرس شرکت سهامی خاص و نحوه تنظیم صورتجلسه به طور کامل و تخصصی…