ثبت موسسه حقوقی چه شرایطی دارد؟

باید باید علاوه بر استعلام از اداره ثبت شرکت ها از نیروی انتظامی نیز استعلام شود. اساسنامه موسسات غیر تجاری همانند اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود تدوین می گردد. منظور از این که موسسات توانایی فعالیت تجاری ندارند این نیست که نمی توانند درآمد کسب کنند، بلکه آن ها می توانند با فعالیت های غیر تجاری در زمینه های مختلف دیگر اقدام به کسب درآمد نمایند . دسته دوم موسساتی می باشند كه مقصود آن ها از ثبت شرکت جذب سود و تقسیم منافع به دست امده ما بین اعضا خود یا دیگران باشد مثل كانون های حقوقی و فنی و دیگر موارد.

  • و آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره كننده (هیات مدیره) وارگان تصمیم گیرنده “مجامع عمومی” و اختیارات آنها و غیره آورده شود.
  • این موسسه ها را می توان به شیوه های مختلفی تقسیم بندی کرد.
  • اما از طریق خدمات پنجره واحد تمامی فرآیند‌ها به‌صورت حضوری انجام می‌شود.
  • این گونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شود.
  • سامانه ثبت شرکت میزان از سال 1393 فعالیت خود را در زمینه راه اندازی کسب و کار شروع نموده است و تا به امروز توانسته استوار و ثابت قدم باقی بماند.

از این رو برای راه اندازی میزان سرمایه بیشتر از میزان حداقلی می تواند باشد و اگر موسسه ای غیر تجاری در خارج از کشور به ثبت رسیده باشد برای ثبت در ایران تنها در تهران و اداره ثبت شرکت ها باید آن را انجام داد . برای ثبت موسسه غیر تجاری باید نوع آن را که انتفاعی یا غیر انتفاعی می باشد مشخص کرد ، چنانچه در موسسه انتفاعی هدف به دست آوردن منافع است تا آن که سود آن را بین خود و دیگران تقسیم کنند . اساسنامه موسسه حقوقی باید ابتدا باید مورد تایید و ثبت کانون وکلای دادگستری برسد و سپس در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مورد ثبت قرار بگیرد .

ممکن است از هر ۱۰ موسسه خیریه، یکی از آنها تعطیل شود

موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره. جلسات هیئت مدیره با حضور اكثریت مدیران موسسه رسمیت پیدا میکند و تصمیمات آن ها با اكثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود. متقاضی باید در روزنامه کثیر الانتشار و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران تاسیس موسسه را درج نماید. جهت استعلام برند خود فرم زیر را پر کنید و سپس دکمه استعلام را بزنید.

ثبت موسسات ورزشی

زمانی که چند نفر قصد انجام فعالیتی غیر تجاری را داشته و حتی بخواهند عناوینی غیر دولتی را برای شرکت خود انتخاب کنند، باید جهت ثبت موسسه غیر تجاری اقدامات لازم را انجام نمایند. نتیجه ثبت یا عدم ثبت موسسه ظرف مدت یک هفته اعلام می‌شود. اگر درخواست ثبت موسسه شما تایید شود، باید به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کرده و اصل مدارک موسسه را دریافت کنید.

جهت ثبت تشكیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه همراه ضمائم لازم دو نسخه كه دارای تاریخ و امضاء بوده الزامی است. ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وكالتنامه، صورت تقاضا توسط وكیل. حداقل شركا موسسات فوق نباید كمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه هرمیزان مجاز است . جهت ثبت تشكیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه همراه ضمائم لازم دو نسخه كه دارای تاریخ وامضا بوده الزامی است ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وكالتنامه ( صورت تقاضا توسط وكیل). در تهران برای ثبت موسسه آموزشی باید به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراجعه کنید. در صورتی که در شهرستان هستید و قصد ثبت موسسه را دارید، اگر اداره ثبت شرکت ها در شهرتان وجود ندارد باید به اداره ثبت مرکز شهرستان خودتان مراجعه نمایید.