مسئولیت های مدیران، در قانون شرکت های تعاونی

در قانون کار و مقررات تبعی در زمینه باز خرید سنوات خدمت کارگران مشمول قانون کار پیش بینی خاص به عمل نیامده است و انجام آن تنها با تراضی و توافق طرفین صورت می گیرد. پرداخت حق اولاد منوط به داشتن سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی می باشد . از آنجا که برابر ماده (۸۶) قانون تامین اجتماعی این پرداخت به بیمه شده صورت می گیرد و بیمه شده نیز اعم از زن ومرد می باشد ، لذا بانوان شاغل بیمه شده حتی اگر با همسرشان در یک واحد کارگاهی مشغول به کار باشند مشمول استفاده از حق اولاد قرار می گیرند. 3-اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهدار دفاتر قانونی هستند. هیات مدیره منصوب شود، با انقضاء مدت ماموریت او در پست هیات مدیره، سمت مدیریت عامل او کماکان ادامه می یابد. چنین استعلامی این مزیت را نیز به همراه دارد که در صورت وجود سابقه ارتکاب جرائمی غیر از موارد موضوع ماده 38، گواهی کلی «وجود» پیشینه صادر نمی شود.

تمدید مدت شرکت تعاونی به عهده کدام مرجع است

تمامی شرکت های مندرج در قانون تجارت به یکی از دو صورت ذکر شده در بالا منحل می شوند و از این حیث هیچ گونه تفاوتی بین انواع شرکت های قانونی وجود ندارد. همین الان شماره خودتون رو توی این فیلد وارد کنید تا فقط با 500 هزار تومان ثبت شرکت خود را انجام دهید. همچنین علاوه بر روزنامه های رسمی، می توان آن را در یکی از روزنامه های محلی یا با قرار دادن تبلیغات در خیابان های اطراف مرکز تعاونی منتشر کرد. تعاونی های تولیدی شامل تعاونی هایی است که با کشاورزی، دامداری، پرورش و ماهیگیری و غیره سروکار دارند و هر عضو باید به کار گرفته شود و به آن کار اشتغال داشته باشد. 9- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر.

ماده Seventy One قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳۸- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند بلافاصله پس از انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی، یك نسخه از آن را به هیئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابیه و دو نسخه به ستاد انتخابات كشور و یك نسخه به هیئت‌نظارت استان ارسال نمایند. تبصره ۲[۹]- چنانچه داوطلب به غیر از نام و نام‌خانوادگی مندرج در شناسنامه به نام دیگری نیز مشهور باشد كه آن را در پرسش‌نامۀ اعلام داوطلبی قید كرده است و مورد تأیید هیئت‌اجرایی نیز باشد، فرماندار یا بخشدار مركز حوزۀ انتخابیه موظف است آن نام را نیز در آگهی اسامی نامزدها ثبت شرکت قید نماید. ملاك احتساب رأی به هریك از نامزدها، نام‌خانوادگی یا اشتهار آنان كه در آگهی اسامی نامزدها آمده است، می‌باشد و در صورت تشابه اسمی، تبصره «۲» ذیل ماده (۲۰) قانون اجرا خواهد شد. تبصره ۵- هیئت‌نظارت استان با هماهنگی استاندار حداكثر بیست‌وچهار (۲۴) ساعت پس از اعلام فرماندار یا بخشدار، از معتمدان واجد شرایط به تعداد لازمِ اعلام‌شده توسط فرماندار و بخشدار و یا هیئت‌نظارت مربوط، برای تأمین كسری، انتخاب و بلافاصله اسامی آنان را برای دعوت از معتمدان به فرماندار و بخشدار ذی‌ربط اعلام می‌نماید.

5- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط.تبصره – بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و‌نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند. انحلال شرکت تعاونی، بر اساس ماده 36 قانون شرکت تعاونی در زمره فعالیت های مجمع عمومی فوق العاده می باشد. از طرفی در ماده 56 بخش تعاونی حق انحلال شرکت تعاونی به مجمع عمومی فوق العاده شرکت و در مواردی به اتحادیه تعاونی و وزارت تعاون داده شده است. ماده 40 ثبت برند تجاری – هیأت مدیره باید به همراه هرآگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول ، فهرست اسامی کلیه اعضای تعاونی را تهیه وبه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تحویل نماید . وزارت تعاون حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک تصویب ادغام در مجامع عمومی فوق العاده شرکت های تعاونی ، نظر خود را درباره تایید یا رد ادغام و انطباق یا عدم انطباق نحوه تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و تصمیم های اتخاذ شده درباره ادغام ، با اساسنامه آن ها و مقررات قانونی به شرکت های تعاونی مربوط ابلاغ می کند.

ماده 67 – هدایا و كمكهای بلاعوض در صورتی كه از طرف اعطاء كننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد بحساب درآمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم وبه حساب درآمد منظور خواهد شد. معاملات عمده ازطریق برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ با‌ انتشار فراخوان‌ در روزنامه‌های‌ كثیرالانتشار یا برگزاری‌ مناقصه‌ محدود. مفادتوافقات وقراردادهای منعقده فیمابین طرف واگذاركننده وتعاونی بایستی رعایت گردد. تبصره- در واگذاری، فروش یاتبدیل زمین های خریداری شده،صرفا اعضایی که(حسب مواد43و44) درخرید مشارکت نموده اند،بهره مندخواهندشد. تبصره3- درموارد اختلاف در تقدم اعضای متقاضی ، تاریخ واریز وجه ملاك تقدم است. تبصره four – تعاونی صرفا مجازبه تهیه زمین واحداث ساختمان در حوزه عملیات تعاونی است.

11ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . در نتیجه ابتدا باید گفت از نظر قانون ثبت هریک از شرکت‌ها چه مراحلی را دارد. در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می باشد. میخوام یک شرکت ثبت کنم تنها برای خودم با مسئولیت محدود و این کار رو میخوام با دو عضو بکنم (خودم و دیگری).

ماده 77 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

شرکت‌های تعاونی در ایران زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند. هر کدام از اعضا که امکان حضورش در جلسه وجود ندارد، می‌تواند نماینده تام‌الاختیار خود را به صورت کتبی برای حضور در مجمع به هیئت‌موسس معرفی نماید. البته باید توجه داشت که یک نفر نمی‌تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو در تعاونی‌های کوچک و دو عضو در تعاونی‌های بزرگ را بر عهده داشته باشد. ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی. دریافت مجوز قانونی فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذی‌ربط (اگر فعالیت مورد نظر به مجوز نیاز دارد) به نام اعضای هیئت‌موسس تعاونی در شرف تاسیس.

در مورد قسمت دوم سوال(یعنی مرجع صالح برای عزل بعضی از اعضاء هیات مدیره) باید گفت، مطابق ماده 35 قانون بخش تعاونی، در این مورد نیز همان مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم گیری می نماید. حداقل تعداد کاندیداهایی که برای برگزاری انتخابات هیات مدیره لازم است، با توجه به تعداد اعضاء اصلی و علی البدل هر شرکت متفاوت می باشد. یعنی نمی توان رقم را برای کلیه شرکتها در نظر گرفت بلکه بایستی به اساسنامه شرکت رجوع نموده و برحسب تعداد اعضاء اصلی و علی البدل آن، تعداد کاندیداها را معین نمود. به عنوان مثال، چنانچه تعداد اعضای اصلی هیات مدیره یک تعاونی، پنج نفر و تعداد اعضاء علی البدال آن دو نفر باشند، حداقل تعداد کاندیداهای تصدی سمت هیات مدیره بایستی هفت نفر باشد تا اعضاء حاضر در مجمع بتوانند پنج نفر عضو اصلی را از میان آنها انتخاب نموده و حائزین اکثریت آراء بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته شوند. شرایط سلبی و ایجابی تصدی سمت هیات مدیره( به صورت حصری) در ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران احصاء گردیده و وجود سابقه عملکرد منفی، در زمره موانع تصدی سمت مذکور نمی باشد. اما در حالتی که این سابقه منفی به منزله فقدان اطلاعات و تجربه لازم برای انجام وظائف متناسب با آن تعاونی باشد، می توان به استناد بند 3 ماده 38، صلاحیت داوطلبین مذکور را رد نمود.

۲۷ – همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌تعاونی. ۷ – کمک به شرکت‌هاو اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز. ۱ – اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش‌تعاونی. ‌تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه ( که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می‌کنند) تعیین خواهد شد.

  • 3ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به‌صورت رایگان.
  • تبصره1ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای و این ماده شود، مجاز است.
  • ۵ – اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
  • به عنوان مثال چنانچه در یک تعاونی مسکن که دارای پنجاه عضو می باشد و امکانات شرکت و تراکم اخذ شد برای ساخت مسکن، اختصاص به همان پنجاه نفر داشته باشد، تصمیم به ورود عضو جدید و انعقاد قراردادهای دیگر نسبت به همان مورد، نیازمند موافقت یک یک اعضاء ذینفع است.
  • با توجه به اینکه اعمال رای در مجامع عمومی شرکت، جزء حقوق ناشی از عضویت محسوب می شود لذا در صورتی می توان برای مدیر عامل حق رای قائل بود که عضو تعاونی نیز باشد.

‌ماده ۲۷ – تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند. ‌تبصره ۲ – تعاونیها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند. ‌ماده ۲۱ – هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و‌تسلیم شده باشد. ۲ – در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت. ‌تبصره – اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می‌شوند.

بنابراین می توان نسبت به انتشار مصوبات مجمع عمومی اول در آن روزنامه اقدام نمود. در رای گیری به روش قیام وقعود، اصولاً نمی توان آراء وکالتی را احتساب نمود زیرا هر فردی یک بار این عمل را انجام می دهد مگر اینکه قائل باشیم هر فردی که دارای آراء وکالتی است،به تعداد آراء خود قیام وقعود کند که این راه حل قطع نظر از صورت غیر معقولانه ای که دارد صرفاً در مجامع عمومی با تعداد بسیار اندک امکان پذیر است. بنابراین به نظر می رسد راه حل مناسب، الزام تعاونی های به رای گیری کتبی در تمام موارد باشد. در این خصوص می توان کلیه موارد دستور جلسه را که نیازمند رای گیری است، در تعرفه های از پیش تهیه شده وارد نموده و اعضا را مکلف کرد رای خود را در مقابل هر مورد ابراز نمایند. بدیهی است در این روش امکان ثبت و ظبط سوابق تصمیمات نیز به راحتی وجود دارد و استناد به مدراک مذکور جهت رفع تردیدهای احتمالی بعدی ممکن می گردد.

مفاصا حساب مالیاتی شرکت

لذا در صورت عدم رعایت این قوانین و مقررات وزارت تعاون به آنها حداقل سه بار اخطار خواهد داد. در صورت عدم توجه به این اخطارها و دنباله دار بودن نقض قوانین، وزارت تعاون با ارسال نامه ای به اداره ثبت شرکت ها، انحلال شرکت تعاونی را درخواست خواهد داد. همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد و قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب‌1370 اقدام نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد. ماده 42- هریک از اعضا در صورت مشاهده نقض یا تخلف در اداره امور تعاونی گزارش و یا شکایات خود را به بازرس یا بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی ماندن به شکایت با وزارت تعاون مکاتبه کند . هیات مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت مزبور که به طورکتبی و رسمی ابلاغ می شود خواهد بود مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان وزارت تعاون و حسابرس یا حسابرسان منتخب آن همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قراردهند.

تبصره-درمورد عزل هیات مدیره یابازرس همچنین اخراج اعضاء بایستی فرصت دفاع منظورگردد. ماده 30-بمنظور اتخاذ تصمیم در هر یک از موارد دستور جلسه، ابتدا موضوع بصورت صریح و بدور از هرگونه ابهام به سمع اعضاء رسیده و سپس رای گیری بعمل تغییرات شرکت می‌آید. برای هر یک از موارد دستور جلسه، یک موافق و یک مخالف می‌تواند در زمان مناسبی که از سوی رئیس جلسه معین می‌گردد صحبت نماید. تبصره1-هرگونه تغییر، کاهش یاافزایش دستور جلسه مجمع عمومی نوبت اول در نوبت‌های بعدی ممنوع است.

روند نام‌گذاری شرکت معمولاً با پیشنهاد پنج نام از سوی اعضا به کارشناس ثبت شرکت آغاز می‌شود. نامی که انتخاب می کنید، باید فارسی باشد، یا در فارسی معادلی معنی دار داشته باشد. ثبت بین الملل در این مقاله تلاش و کوشش نموده است تا درباره ی مراحل ثبت شرکت مطالبی را به متقاضیان محترمی که در صدد ثبت شرکت می باشند ارائه نماید مقاله را تا انتها مطالعه نمایید و چنانچه با هر سوال و موردی روبرو شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان ما تماس حاصل نمایید. سامانه ثبت شرکت میزان با هدف تسهیل در امور اداری شرکتها و موسسات، حسابداری و مالیاتی و مشاوره کسب و کار فعالیت خود را از سال ninety three آغاز نموده است. ولی فرمی را در صفحه اصلی سایت برای شما قرار داده ایم که می توانید نام های خود را در آن وارد کنید تا کارشناسان استعلام نام پس از بررسی نام های پیشنهادی به شما اعلام کنند که نام های مد نظر شما قابل ثبت ثبت شرکت در تهران است یا خیر. بعد از انجام این مراحل باید منتظر باشید تا اداره ثبت شرکت ها از شما مدارکتان را بخواهد.