موارد انحلال در شرکت های تعاونی

تبصره۲– بازرس / بازرسان / حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي‌تواند / مي‌توانند / بدون حق راي در جلسات هيئت مديره شركت كند / كنند / و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار نظر دارد / دارند / . از اشخاص حقيقي يا حقوقي را براي مدت يك سال مالي به عنوان بازرس / بازرسان / انتخاب ميكند , انتخاب مجدد آنان بلامانع است . ماده۳۴– نخستين هيئت مديره تعاوني موظف است ظرف يكماه از تاريخ جلسه مجمع عمومي عادي براي ثبت تعاوني در مراجع ذيصلاحيت اقدام كند . ماده۲۴– هيئت مديره مكلف است جهت مديريت تعاوني و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيئت مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضا يا از خارج از تعاوني, براي مدت دو سال به عنوان مديرعامل تعاوني انتخاب كند كه زيرنظر هيئت مديره انجام وظيفه نمايد. وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب مجمع عمومي عادي خواهد رسيد.

‌تبصره 2 – در تعاونی‌های چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد. ‌ماده eight – عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی‌یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. مسلط بودن و تخصص گرایی در موضوعات شرکتهای تعاونی و داوری و دارا بودن مدارک تحصیلات عالیه از دانشگاه های معتبر ایران از ویژگی های دفتر ما به شمار می آید.

[33-] با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، هم‌اكنون این قانون مشتمل‌بر ۹۳ ماده و ۸۲ تبصره است. ماده ۶- رأی‌دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی‌دادن از طریق سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد، برای رأی‌دادن استفاده کنند. ماده ۸۸- مجازات‌های این فصل به انواع مذكور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذكور در این قانون و یا مجازاتی كه برای این تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ مقرر گردیده، محكوم نماید.

  • 2- تعاونی مکلف است ضمن رعایت ضوابط ومقررات فنی، ازحداکثر ظرفیت زمین جهت خانه دارشدن اعضا استفاده نماید.
  • 2 – در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
  • ماده ۷۴- اعتبارنامۀ منتخبین به دستور وزارت‌كشور و با مهر و امضای اعضای هیئت‌اجرایی و هیئت‌نظارت در پنج نسخه (یك نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل‌وهشت ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.
  • تبصره-اعضا مكلفند ظرف مدتي كه مجمع عمومي عادي تعيين مي كند و از دوسال تجاوز نخواهد كرد مبلغ پرداخت نشده سهام خودرا تأديه نمايند.
  • غيبت غير موجه مكرر به موادي اطلاق مي‌شود كه عضو, عليرغم اطلاع از دعوت, بدون اجازه قبلي و يا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غير متوالي طي يكسال در جلسات هيأت مديره جاضر نشود.

‌تبصره 2 – انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود. ‌تبصره – تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت‌های دولتی ثبت تغییرات و بانکی و سایر حمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. ‌تبصره 1 – ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده‌باشد الزامی است. برای انتخاب وکیل خوب در حوزه شرکتهای تعاونی و داوری می بایست از میان وکلا، وکیلی را که نسبت به مسئله شما اشراف و آگاهی و تخصص بیشتری دارد انتخاب نمود.

رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات

هنگامی که در رابطه با منحل کردن یک شرکت بحث می کنیم، افرادی تصور می کنند کهپایان کسب و کار شما در یک شرکت خاص به معنی منحل شدن شرکت می باشد، در صورتیکه این تصور اشتباه است. ۳- پس از منحل نمودن شرکت، در تمامی آگهیها و اوراق و نوشتجات و اسناد شرکت، باید پس از نام شرکت عبارت “در حال تصفیه” ذکر گردد. ماده 44- هدایا و کمک های بلاعوض در صورتیکه ثبت شرکت از طرف اعطا کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به حساب درآمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد. ممکن است بخشی از دارائی نقدی موجود در شرکت درطول مدت انجام امور ختم تصفیه شرکت مورد احتیاج نباشد . 2-دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد.

با فراهم شدن امکان ثبت آنلاین شرکت دیگر نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان وجود ندارد. تمام مدارک لازم برای ثبت شرکت را می‌توان به صورت اینترنتی تکمیل کرد و ارسال نمود. نوع شخصیت حقوقی یا شرکتی را که قصد ثبت آن را دارید انتخاب نموده و دکمه ادامه را بزنید.

تمدید مدت شرکت تعاونی به عهده کدام مرجع است

ثبت یک شرکت تعاونی دولت را نیز قادر می سازد تا نوع فعالیت، میزان سرمایه گذاری، تعداد و وضعیت عمومی شرکت هایی را که می توانند در وضعیت اقتصادی هر کشور مؤثر باشند، بداند و سیاست های اقتصادی آن را بهتر تعیین کند. شرکت تعاونی جامعه ای است که بین افراد طبیعی برای فعالیت های تولید و توزیع، به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده توسط قانون در بخش مشترک برای بهبود جایگاه اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و فعالیت های مشترک آموزش می باشد. ماده49- اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت این قانون به شرکت وارد شود.

ماده 1 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ه‍- میزان پیش‌پرداخت كه از ۴۰ درصد تجاوز نخواهد كرد و تنخواه‌گردان و سپردۀ حسن انجام كار و همچنین نوع و میزان تضمینی كه می‌بایست در قبال پیش‌پرداخت و یا حسن انجام كار اخذ گردد، به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود. ب- مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی، حسب مورد به‌عهدۀ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها خواهد بود. الف- مبادلۀ موافقت‌نامۀ دستگاه‌ها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هریك از برنامه‌ها و طرح‌ها و فعالیت‌ها و پروژه‌ها الزامی است و دستگاه‌های اجرایی مكلف به رعایت موارد مندرج در موافقت‌نامه‌های مذكور می‌باشند. [۴-] این ماده در روزنامه‌رسمی كشور و مجموعۀ قوانین منتشره به همین صورت آمده است. ماده ۸۹- دستورالعمل و فرم‌های مربوط‌به موادِ بخش اجرایی این آیین‌نامه با تصویب وزیركشور قابل‌اجرا می‌باشد. ۲- چنانچه رأی‌دهنده در مرحله‌اول به هیچ‌یك از حوزه‌های انتخابیه مراجعه نكرده و شناسنامه‌اش فاقد مهر مرحله‌اول انتخابات باشد، می‌تواند به هریك از حوزه‌های انتخابیه‌ای كه تمایل دارد، مراجعه كند.

این مبلغ با در نظر گرفتن کمترین سرمایه و کمترین تعداد اعضا محاسبه شده است. بنابراین توصیه می‌شود فقط در شرایطی که فعالیتی تعاونی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارید اقدام به ثبت شرکت تعاونی نمایید. هیئت‌موسس، متشکل از متقاضیان دارای شرایط قانونی، ابتدا باید پیش‌نویس این سند را تهیه نمایند. سپس آنها باید با دعوت از افراد واجد شرایط عضویت، اولین مجمع عمومی را تشکیل دهند و اساسنامه تعاونی را به تصویب برسانند. موسسین باید با قوانین و مقررات تعاونی‌ها آشنایی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس‌های آموزشی یک‌روزه اداره کل تعاون استان شرکت کنند. زمان تشکیل این دوره آشنایی حداکثر یک هفته بعد از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود.

انحلال شرکت به صورت اختیاری زمانی صورت می پذیرد که شورا بنا به صلاحدید خود و یا هر موضوع دیگری به صورت کاملاً توافقی تصمیم به توقف شرکت گرفته و با توجه به مسائل مانند ناتوانی در اداره شرکت و کمبود بودجه از ادامه فعالیت شرکت صرف نظر کرده و نمیخواهند مسیر مورد نظر را ادامه دهند. در چنین مواردی به یک صورتجلسه مربوط به انحلال شرکت تنظیم شده و یک شخص به عنوان مدیر تسویه توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین می گردد و صورتجلسه مورد نظر به اداره ثبت شرکتها ارسال و بعد از آن در روزنامه های رسمی آگهی شده و تمامی افراد که در شرکت مورد نظر دارای عضو و یا سهام است نیز از موضوع مطلع می گردند. ماده 7 ـ اولین هیات مدیره تعاونی که بر اساس مقررات مربوط به نظارت بر انتخابات برگزیده می شود ، پس از اعلام قبولی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی ، مدارک مقرر در ماده fifty one قانون را جهت ثبت و صدور آگهی به اداره ثبت شرکتها تسلیم نماید و نسخه ای از آن مدارک را نیز جهت اطلاع وزارت ارایه نماید . دیگر مخارج ثبت شرکت در ایران نیز همچون هزینه پست مدارک و تعرفه درج آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار روشن هستند. حداقل هزینه ثبت شرکت تعاونی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان (سیزده میلیون ریال) تخمین زده می‌شود.

چرا این واحد به من رسیده ؟ 2- امتیاز من اشتباه شده 3 – چرا همکارم که واریزیهای با من یکسان و نزدیک دارد قبل از من انتخاب واحد نموده است ؟ اگر بخواهیم به این سوال جواب دهیم که کدام واحد متعلق به چه کسی است؟ بایستی دلایل قانع کننده ای داشته باشیم. با استفاده از نرم افزار تعاونی مسکن مهرماندگار شما به صورت کاملا مستند و منطقی به این سوال اعضای خود پاسخ خواهید داد. ماده 74- انحلال, ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی كه مغایر شروط و قراردادهای منعقد با منابع تأمین كننده اعتبار و كمك مالی و امكانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشاركت باشد موكول به موافقت ثبت برند تجاری مراجع مذكور خواهد بود. تبصره 5- حل اختلاف مطابق آیین نامه داوری ابلاغی وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی واصلاحات بعدی آن صورت می گیرد. تبصره4- در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط, مرجع داوری براساس مركز اصلی وحوزه فعالیت تعاونی‌, حسب مورد, اتاق تعاون شهرستان, استان یا مركزی خواهد بود. دراین صورت تعاونی بایستی با فرد مذكور تسویه حساب نماید و درصورت لزوم، قرارداد جدیدی متضمن تعهدات طرفین از جمله تعهد تعاونی مبنی بر انتقال سند و میزان سهم عضو از كلیه اموال و دارایی های تعاونی ، نحوه و زمان پرداخت به عضو و سایر موارد با فرد لغو عضویت شده منعقد نماید .

چنانکه ملاحظه می شود، حسب این مواد، هیات مدیره می تواند مدیر عامل شرکت را برای مدتی افزون بر زمان تصدی خود نیز انتخاب کند و ضرورتی بر رعایت مدت 2سال نمی باشد مگر آن که مدیر عامل از میان اعضاء هیات مدیره انتخاب شود که در این صورت رعایت زمان تصدی هیات مدیره ضروری است. با تو جه به این امر مدت تصدی مدیر عامل قبلی داخل در زمان تصدی هیات مدیره جدید خواهد شد و این مورد دقیقاً مثل حالتی است که هیات مدیره شرکت تعاونی مدیر عامل را برای مدت دو سال دیگر انتخاب می کند علی رغم آن یک سال از مدت تصدی خودش باقی مانده است. فلسفه حاکم بر تبصره 1 ماده 36 نیز انست که مقنن، گذر از محدودیت حداکثر دو نوبت متوالی را مستلزم کسب آراء بیشتر و اثبات هیات مدیره نیز اعضاء دانسته، لذا نصاب حاضرین در مجمع نمی تواند شاخص مناسبی برای این مقبولیت باشد بویژه آنکه ممکن است انتخابات در مجمع عمومی نوبت دوم و با حضور تعداد اندکی از اعضاء صورت پذیرد. مقصود از «عدم ممنوعیت قانونی» در بند four ماده 38 آن است که شخص از نظر قانون، مجاز به تصدی سمتهای هیات مدیره،مدیریت عامل و بازرس شرکتهای تعاونی باشد.

ماده ۱۴۸- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود. تبصره (الحاقی ۰۵ˏ۱۲ˏ۱۳۵۰)- رئیس سازمان مرکزی تعاون دبیر شورای عالی هم آهنگی ‌تعاونی‌های کشور خواهد بود. ۵- اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی در موارد لازم بمنظور اداره صحیح تعاونیها. ۱- تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی بتأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی. ۳- انتقال مانده تصفیه بحساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون. ۵ (اصلاحی ۲۴ˏ۰۲ˏ۱۳۵۴)- انجام تعمیرات ساختمانهای ملکی اعضاء و یا اقدامات مربوط به لوله ‌کشی و کابل و سیم‌ کشی و ایجاد دستگاههای تهویه و حرارت مرکزی.