موارد انحلال شرکت با حکم دادگاه

۱) وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام ندهد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. شرکت تضامنی تحت شرایط عام حقوق شرکت‌ها، شرایطی که در صورت وجود، تمام شرکت‌های تجاری، از جمله شرکت تضامنی را منحل می‌کند.

  • در این‌گونه موارد، دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند، مهلت مناسبی که حداکثر از ۶ماه تجاوز نکند می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام کنند.
  • اگرچه پس از انحلال شرکت، مدیر سمتی نخواهد داشت اما می­بایست شخصی را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کرد.
  • از آنجا که یکی از پر متقاضی ترین نوع شرکت ها در ایران، شرکت سهامی خاص است و به تبع آن یکی از بیشترین موارد انحلال شرکت ها به شرکت سهامی خاص تعلق دارد، ما در این مقاله به موارد انحلال این نوع شرکت می پردازیم.
  • تمام شرکت‌ها و مراجعان به شرکت باید بدانند و اطلاع داشته باشند که این شرکت در حال تصفیه است و تنها یک هدف بیشتر ندارد و آن هم انجام امر تصفیه و خاتمه یافتن شرکت است.
  • این بدهی ها را در صورتی که مسلم باشند، متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این صورت، مدعیان را برای دریافت آن ها باید به دادگاه مراجعه کنند.

لازم به ذکر است که در شرکت با مسئولیت محدود اگر شرکایی که مالک بیش از نیمی از سرمایه هستند تصمیم بر انحلال بگیرند موافقت مابقی شرکا ضرورتی ندارد. در این مرحله مدیر تصفیه شرکت و یا وکیل دادگستری قادر می باشند ثبت شرکت در تهران به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند و مبادرات مندرج در بند ۴ را به انجام برسانند. البته باید توجه داشت که طبق ماده 208 لایحه، بقای شخصیت حقوقی شرکت در راستای انجام اموری است که برای تصفیه شرکت لازم است.

انحلال شرکت تضامنی

در صورتی که شرکت زیر نظر سازمانی فعالیت می کند، ارائه اصل مجوز تائید از مراجع مربوطه مبنی بر بلامانع بودن انحلال شرکت. اگر اعضا هیئت مدیره شرکت به توافق جهت انتصاب یک نفر به عنوان مدیر تصفیه نرسند و یا شرایط شرکت به نحوی باشد که ترجیح اعضا، تعیین چند نفر به عنوان مدیر تصفیه باشد، به جای یک نفر به عنوان مدیر تصفیه، می توانند هیات تصفیه‌ای متشکل از چند نفر را تعیین و اعلام نمایند. پس از انحلال شرکت، قابلیت تبدیل شرکت از نوعی به نوع دیگر از بین می‌رود، زیرا شخصیت حقوقی با همان نوع قبل از شرکت صرفاً برای انجام امور تصفیه و پرداخت دیون و وصول مطالبات باقی می‌ماند و امکان تبدیل شرکت به نوعی دیگر از شرکت‌ها کلاً از بین می رود. اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد. با از بین رفتن موضوع شرکت و یا غیر ممکن بودن آن و انقضای مدت شرکت و تشکیل نشدن مجمع برای انحلال شرکت. اگر به حساب هر سال مالی شرکت تا 10 ماه پس از تاریخ مندرج در اساسنامه با تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه رسیدگی نشده باشد.

درخواست مشاوره رایگان

۴- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت(ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد. ۵- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت( ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد. ۲- انقضاء مدت بدین معنا که برای فعالیت شرکت محدودیت زمانی در نظر گرفته شود و این زمان سپری گردد . پس از ثبت انحلال شرکتها در تمامی آگهی ها و اوراق و اسناد شرکت، باید پس از نام شرکت عبارت “در حال تصفیه” ذکر گردد.

می‌توان فهمید دلیل این ماده قانونی این است که عده‌ای از اعضا نخواهند بی دلیل بقیه را معطل و تعیین تکلیف کنند. در این موارد هر ذی‌نفعی مانند یک سهامدار می‌تواند به دادگستری مراجعه و انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. در این‌گونه موارد، دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند، مهلت مناسبی که حداکثر از ۶ماه تجاوز نکند می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام کنند.