شرکتهای تضامنی 4پایان مطالب

در موارد زیر مجمع فوق العاده وارد عمل شده و تصمیم گیری های لازم را انجام خواهد داد. برای مثال چنانچه شرکتی دارای فعالیت های غیر مشروع و مخالف قوانین …

ورود و خروج اعضاء در شرکتها

توجه داشته باشید که در صورت خروج شریک سرمایه شرکت نیز کاهش می یابد. اگر شما تمایل دارید سرمایه شرکت به همین مقدار بماند باید با صورتجلسه افزایش سرمایه/ورود شریک …

ثبت شرکت ونک

و می توانید آسوده خاطر باشید که رقبا نمی توانند از اسم و کالای شما کپی کنند. و این حق را خواهید داشت که در صورت استفاده ی دیگران از …

برقراری امکان تطبیق مشخصات سجلی اشخاص با ” بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور ” در سامانه پذیرش تاسیس و تغییرات ثبت شرکت ها “

طبق ضوابط مالیاتی، بخشی از این مبلغ ثابت و بخشی دیگر متغیر و وابسته به آوردۀ شما است. شرکت‌های تجاری در ایران حداکثر تا دو ماه پس از دریافت آگهی …